Tiếp Sức Cho
Thế Hệ Tương Lai

Bằng đột phá công nghệ và những cải tiến sáng tạo, chúng tôi đồng hành cùng thế hệ trẻ để cùng nhau kiến tạo nên tương lai tốt đẹp hơn, cho mọi người.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Colombia,Solve for Tomorrow
Ý,Samsung Innovation Campus
South Korea,Kkot-dongnae School