2019/10/01
Samsung Innovation Campus ra mắt nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ tương lai

Chương trình đào tạo này thể hiện tầm nhìn công dân doanh nghiệp toàn cầu mới của công ty thông qua việc chuẩn bị hành trang sẵn sàng để các bạn trẻ đáp ứng yêu cầu của thị trường công việc dựa trên nền tảng công nghệ

Công ty Samsung Electronics sẽ khởi động Samsung Innovation Campus (SIC), chương trình công dân toàn cầu mới nhất dành cho thanh niên tại Nga vào ngày 1 tháng 10. Nằm trong khuôn khổ tầm nhìn công dân doanh nghiệp về Tăng cường năng lực con người được khởi động vào tháng Hai năm nay, chương trình mới này sẽ tổ chức chương trình đào tạo CNTT để giúp thanh niên trên toàn cầu đạt được các kỹ năng chuyên môn và học thuật hữu ích để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Giáo dục cho các thế hệ tương lai

Công ty đã đóng góp vào công cuộc giáo dục giới trẻ trên toàn thế giới thông qua các chương trình như Samsung Junior SW Academy, Samsung SW Academy for Youth và Samsung Tech Institute. Trong đó, chương trình Samsung Tech Institute đã đi vào hoạt động từ năm 2013 và mang lại những trải nghiệm quý báu cho hơn 110.000 thanh niên tại hơn 30 quốc gia. Tiếp nối những thành công của các chương trình này, Samsung Tech Institute, một chương trình có nền móng phát triển vững chắc, hiện đã được đổi tên thành chương trình Samsung Innovation Campus theo tầm nhìn mới của công ty về công dân doanh nghiệp.

Chương trình SIC mang lại cho các bạn trẻ cơ hội nâng cao triển vọng được nhận vào làm việc cũng như gặt hái được các kiến thức thiết thực về công nghệ thông qua các khóa học trên lớp cũng như khóa học trực tuyến (kể từ năm 2020), từ đó có cơ hội đạt được các chứng chỉ chính thức.

Các kỹ năng thuộc trọng tâm chương trình đào tạo của SIC đều bám sát các công nghệ mang tính cốt lõi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), dữ liệu lớn, nền tảng đám mây và nền tảng di động. Các chương trình khác cũng đã được thiết lập để giúp học viên xây dựng các kỹ năng như sáng tạo, giao tiếp và làm việc theo nhóm để đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai.

Trải nghiệm độc đáo nhờ sự hợp tác và chọn lọc

SIC sẽ tổ chức các chương trình giảng dạy phù hợp ở các quốc gia khác nhau cũng như hợp tác chặt chẽ với các trường học và tổ chức phi chính phủ địa phương để vận hành các chương trình này một cách hiệu quả và đảm bảo các trải nghiệm khi tham gia các khóa học này được điều chỉnh cho phù hợp với học viên tại địa phương.

Seonghee Kang, giám đốc chương trình SIC tại Văn phòng công dân doanh nghiệp, công ty Samsung Electronics cho biết: “Mục tiêu của chương trình Samsung Innovation Campus là tăng cường năng lực cho thế hệ trẻ thông qua việc trang bị các kỹ năng cần thiết cho tương lai, cũng như mang lại vốn kiến thức thực tế về những công nghệ có vai trò định hình tương lai và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thế giới.”

Dự kiến chương trình SIC sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 tại Nga, nơi các chương trình trước đây của Samsung như Samsung IT Academy và Samsung IT School đã được đón nhận nhiệt tình. Được xây dựng dựa trên những thành công của các chương trình đào tạo trước đây, chương trình mới này sẽ dần được mở rộng sang Việt Nam, Tây Ban Nha, Indonesia, Chile, Thái Lan và các quốc gia khác trong tương lai gần.

Chương trình SIC là một phần trong khuôn khổ tầm nhìn công dân doanh nghiệp toàn cầu về Tăng cường năng lực con người mới của công ty Samsung Electronics Samsung. Được triển khai vào tháng Hai, tầm nhìn này thể hiện cam kết của Samsung trong việc hỗ trợ thế hệ tương lai khai phá tiềm năng thực sự của họ cũng như hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho chính bản thân và cộng đồng của họ. Kể từ khi triển khai, công ty không ngừng xây dựng và mở rộng các chương trình dành cho thanh niên trên toàn thế giới.

  • #AI for Good
  • #Enabling People
  • #Samsung Innovative Campus
  • #Samsung Tech Institute

Latest News