Samsung Innovation Campus

บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้นำในอนาคต

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Samsung Innovation Campus คือ หลักสูตรพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับโลก

โดยฝึกให้เยาวชนมีทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอนาคต

การศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน

Samsung Innovation Campus มอบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เยาวชนที่กำลังจะก้าวสู่หนทางอาชีพในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาทักษะของตนเอง

Samsung Innovation Campus พยายามให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น โครงการฯ จึงวางแผนสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายและการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจากการเรียนรู้

โครงการฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้มีทักษะทางสังคมพร้อมกับทักษะด้านเทคนิค นอกจากจะมีเครื่องมือสำหรับจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วพวกเขาจะเติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้อีกด้วย

Samsung Innovation Campus ได้กำหนดคำจำกัดความของเทคโนโลยีหลักในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ว่าหมายถึงเทคโนโลยี 5 ประเภท ได้แก่ AI, IoT, Big Data, ระบบ Cloud, Platform บนมือถือ และสอนนักเรียนด้วย “หลักสูตรแกนกลาง” ที่ช่วยให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐาน รวมถึงหลักสูตรสำหรับเทคโนโลยีทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับ 'การเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม' สำหรับประเทศที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาด้านเทคนิคด้วย

นักศึกษาชาวอิตาเลียนคนหนึ่งตั้งเป้าที่จะสร้างประโยชน์ให้กับการใช้ชีวิตของผู้อื่น

ค้นหาและไล่ตามความฝัน

คาร์เมน นักศึกษามหาวิทยาลัยจากอิตาลีฝันถึงโลกที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยตอนที่เธอกำลังเรียนอยู่ในมัธยมปลาย คาร์เมนเคยไปพื้นที่แถบชนบทของประเทศไทยในฐานะครูอาสาสมัคร เธอสังเกตเห็นว่า ที่นั่นมีผู้พิการจำนวนมากที่ประสบกับความยากลำบากเธอจึงสนใจงานด้านหุ่นยนต์ โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ในใช้ทางการแพทย์ อาทิ การสร้างแขนขาเทียมและอวัยวะเทียมที่สามารถนำไปปลูกถ่ายได้

เติมความรู้ให้แน่นและขยายมุมมอง

หลังจากมีเป้าหมายที่จะสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ยังขาดแคลนแล้ว คาร์เมนจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus เธอศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ในขณะที่โครงการ Samsung Innovation Campus เปิดโอกาสให้เธอสามารถฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์ อาทิเช่น แมชชีนเลิร์นนิง AI และ IoT เป็นต้น รวมทั้งทักษะในการเข้าสังคมอีกด้วย คาร์เมนสนุกไปกับการบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT และการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์เป็นพิเศษ เนื่องจากเธอสนใจนำเอาความรู้ด้านวิศวกรรมไปใช้ในงานชีววิทยาและกายวิภาคนั่นเอง

การเดินทางต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

โครงการ Samsung Innovation Campus ช่วยให้คาร์เมนตระหนักถึงความสำคัญของทักษะในการเข้าสังคมด้วย อาทิเช่น การยืนหยัดทำงานต่อเนื่องแม้มีความล้มเหลว และความฉลาดทางอารมณ์คือสิ่งที่จำแนกความแตกต่างของวิศวกรที่โดดเด่นกับคนอื่นๆ “โครงการ Samsung Innovation Campus คือการเสริมศักยภาพให้แก่เหล่าเยาวชนในโลกรวมทั้งตัวฉันเอง ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตเส้นทางการดำเนินชีวิตของเราเพื่อสร้างโลกใหม่ที่เราต้องการและต้องอาศัยอยู่” คาร์เมนกล่าว “หลังจากที่ปลดล็อกศักยภาพของฉันได้แล้ว ฉันจะเดินหน้าต่อเพื่อให้ไปถึงความฝันของตนเองที่ทักษะและความรู้ของฉันสามารถใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อโลกนี้ได้”
1/3

ก้าวสู่อุตสาหกรรมไอที

ในตุรกี ผู้ที่จบการศึกษาจากโครงการ Samsung Innovation Campus มีงานทำหลังจากที่ได้พัฒนาทักษะของตนเองผ่านชั้นเรียน AI และ IT โดยในปี 2020 มีผู้ที่จบการศึกษาจากโครงการนี้ 29 คนที่หางานทำได้ คิดเป็น 58% ของนักเรียนทั้งหมด อีกทั้งนักเรียนบางคนยังก่อตั้งบริษัทของตนเองด้วย ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 86% เมื่อรวมผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ บาตูฮันคือหนึ่งในผู้ที่จบการศึกษาในปี 2020 และหางานทำในอุตสาหกรรมไอทีได้

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา

แม้ว่าบาตูฮันสนใจเกี่ยวกับงานด้านไอทีมาโดยตลอดก็ตาม แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากต้องทำงานหนักและไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามีการจัดฝึกอบรมอย่างละเอียด รวมทั้งครูพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเกี่ยวกับการตัดสินใจประกอบอาชีพ รวมทั้งข้อชี้แนะเกี่ยวกับโครงการต่างๆ บาตูฮันมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากโครงการความร่วมมือร่วมกับสหประชาชาติที่เขามีโอกาสนำเอาเครื่องมือและวิธีการที่ได้เรียนรู้มาไปใช้งานจริง

ประสบการณ์เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจที่ให้ผลตอบแทนมากมาย

บาตูฮันกล่าวว่าโครงการ Samsung Innovation Campus ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านไอทีของเขา รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหันมาประกอบอาชีพในสาขานี้ด้วย “ต้องขอขอบคุณประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ Samsung Innovation Campus ในตอนนี้ผมทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ให้บริการด้านไอทีระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง” เขากล่าว “โครงการนี้ให้ผลตอบแทนมากมาย ชั่วโมงการเรียนรู้และการทำงานหนักล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในปั้นปลาย เพราะฉะนั้น ถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับ IoT ต้องการได้รับการศึกษาที่ครบวงจร หรืออยากทำงานในสาขาไอที จงอย่ารีรอที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้”