การเพิ่มศักยภาพ
ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

เราส่งเสริมคนหนุ่มสาวที่กำลังมุ่งหาแนวทางเพื่อสร้างสังคมที่มีความหลากหลาย
ให้โอกาสทุกคน และยั่งยืนมากขึ้น ผ่านเทคโนโลยี

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

โคลอมเบีย,Solve for Tomorrow
สิงคโปร์,Samsung Innovation Campus
South Korea,Kkot-dongnae School