2019/04/12
ซัมซุงได้รับรางวัลจากรัฐบาลไทยในหลักสูตรอาชีวศึกษาสองระบบ
ประเทศไทย

Thai Samsung Electronics ได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมในการศึกษาทักษะวิชาชีพโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน หลักสูตรอาชีวศึกษาสองระบบของซัมซุง (Samsung DVE) มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสายอาชีพ และได้ช่วยเหลือช่างเทคนิคที่มีทักษะมากกว่า 100 คนตั้งแต่ปี 2016

Samsung DVE กลับมาในปี 2019 เป็นปีที่สี่ของโครงการ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับอาชีพสายอาชีวะในฐานะช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการสูงทั้งในตลาดแรงงานไทยและอาเซียน Samsung DVE ได้ให้การฝึกอบรมวิชาชีพ การฝึกงาน และโอกาสในการทำงาน ด้วยสัดส่วนสำคัญที่เห็นได้ชัดของนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าที่ศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ

ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลนี้ Jung Sung Park ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการบริการลูกค้า บริษัท Thai Samsung Electronics จำกัด กล่าวว่า: “ซัมซุงมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทในด้านทักษะและการพัฒนาอาชีพของช่างเทคนิคชาวไทย บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานไทย หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยผ่านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ยังแสดงให้เห็นว่าซัมซุงกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะอาชีพ - ซึ่งกำลังมีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงานไทยในขณะนี้"

ดร. สุเทพ จิตตะวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณซัมซุงที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมา และรู้สึกยินดีที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทคนิคที่กำลังขาดแคลนอยู่ในเวลานี้ ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมสำคัญในประเทศไทยต้องการแรงงานที่มีทักษะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เป้าหมาย 4.0 ของประเทศไทย ความร่วมมือกับซัมซุงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการให้ประสบการณ์การฝึกงานจริงแก่นักเรียน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจริงในโลกแห่งการทำงาน”

  • #ASEAN
  • #Office of Vocational Education Commission
  • #Samsung Dual Vocational Education Program
  • #Samsung DVE
  • #Samsung Newsroom Thailand
  • #Samsung Service Centers
  • #Samsung Thailand
  • #Thailand
  • #Thailand 4.0
  • #Thailand’s Ministry of Education

Latest News