ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงที่ว่า
‘Together for Tomorrow! Enabling People’
หรือการ 'มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน' เราส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่บรรลุศักยภาพสูงสุด และเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

โครงการด้านการศึกษาของซัมซุงมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับเยาวชนทุกคน

วิสัยทัศน์

Together for Tomorrow!
Enabling People

แนวทาง

การศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

ภารกิจของเรา

เรามอบอำนาจและสนับสนุนคนรุ่นต่อไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเต็มศักยภาพและเป็นผู้บุกเบิก
เยาวชนมีศักยภาพไม่จำกัด พวกเขาอาจบรรลุการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก สำหรับคนรุ่นนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ Samsung Electronics จะเน้นไปที่ด้านการศึกษา

คุณค่าของเรา

ค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของซัมซุงคือการพัฒนาคน
ผู้คนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน นี่คือหัวใจหลักของปรัชญาองค์กรของซัมซุง เราไขว่คว้านวัตกรรมอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน

งานของเรา

เราเสริมสร้างศักยภาพให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต
ด้วยการการศึกษา
เราสนับสนุนคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ผ่านทางการศึกษา
การสร้างโลกที่ดีกว่าคือสิ่งที่ทำให้นวัตกรรมมีความหมาย เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คนรุ่นต่อไปในอนาคตจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ซัมซุงให้ความสำคัญกับการศึกษา

Samsung Electronics ให้บริการหลักสูตรการศึกษาทั่วโลก ผ่านความร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ

ประวัติ

Samsung Electronics ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อีก 50 ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับผู้มีความสามารถในบรรดาคนรุ่นต่อไป ซัมซุงจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอเพราะพวกเขาทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

รายงาน

รายงานประจำปี เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (SR)

คุณสามารถดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืนประจำปีของเรา

2020
Download
EN KR
2021
Download
EN KR
2022
Download
EN KR
2023
Download
EN KR