2019/04/12
Samsung được Chính phủ Thái Lan trao thưởng cho Chương trình giáo dục nghề nghiệp kép

Công ty Thai Samsung Electronics được Bộ Giáo dục Thái Lan vinh danh năm thứ hai liên tiếp vì những đóng góp to lớn cho lĩnh vực giáo dục kỹ năng nghề nghiệp. Đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực dạy nghề, chương trình giáo dục nghề nghiệp kép của Samsung (Samsung Dual Vocational Education Program – Samsung DVE) đã hỗ trợ được hơn 100 kỹ thuật viên tài giỏi kể từ năm 2016.

Vào năm thứ tư của chương trình (2019), Samsung DVE đã hợp tác với Văn phòng Ủy ban Giáo dục nghề nghiệp ở Thái Lan. Chương trình chuẩn bị hành trang cho học viên trở thành các kỹ thuật viên tài giỏi làm việc trong lĩnh vực dạy nghề, một nghề có nhu cầu cao ở cả thị trường lao động Thái Lan và khu vực ASEAN. Chương trình Samsung DVE đã mang lại các cơ hội đào tạo, thực tập và việc làm, trong đó một tỷ lệ đáng kể học viên sẽ phục vụ khách hàng tại các Trung tâm Dịch vụ Samsung trên toàn quốc.

Phát biểu về giải thưởng, ông Jung Sung Park, Giám đốc Hoạch định dịch vụ khách hàng tại công ty TNHH Thai Samsung Electronics cho biết:“Samsung rất vinh dự và tự hào khi được trở thành một phần trong công cuộc phát triển kỹ năng và nghề nghiệp của các bạn kỹ thuật viên tại Thái Lan. Công ty chúng tôi rất vui mừng được đóng góp cho thị trường lao động Thái Lan. Chương trình này không chỉ khẳng định cam kết của công ty trong việc mang lại lợi ích cho xã hội Thái Lan thông qua chuyên môn về công nghệ và cải tiến, mà còn thể hiện rằng công ty Samsung đang ưu tiên cho chính sách phát triển các nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực dạy nghề mà thị trường lao động Thái Lan đang có nhu cầu lớn.”

Tiến sĩ Suthep Chittayawong, Tổng thư ký Ủy ban Giáo dục Nghề nghiệp, cho biết:“Văn phòng Ủy ban Giáo dục Nghề nghiệp xin cảm ơn công ty Samsung đã thành lập dự án này và rất vui mừng khi công ty đã chú trọng đến việc phát triển năng lực của người lao động lành nghề, đặc biệt là các kỹ thuật viên đang trong tình trạng thiếu hụt tại thời điểm này. Hiện tại, các ngành công nghiệp chính ở Thái Lan rất cần những công nhân lành nghề để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước hướng tới mục tiêu về nền công nghiệp 4.0. Nhờ hợp tác với Samsung, học viên sẽ có được những trải nghiệm thực tập thực tế và hữu ích, qua đó giúp họ học cách giải quyết các vấn đề thực sự trong môi trường làm việc.”

  • #ASEAN
  • #Office of Vocational Education Commission
  • #Samsung Dual Vocational Education Program
  • #Samsung DVE
  • #Samsung Newsroom Thailand
  • #Samsung Service Centers
  • #Samsung Thailand
  • #Thailand
  • #Thailand 4.0
  • #Thailand’s Ministry of Education

Latest News