2020/02/09
Samsung ให้การสนับสนุนแก่คู่ค้าเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ในทันที
เกาหลีใต้

Samsung ได้ระดมทุนสูงถึง 2.6 ล้านล้านวอน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับธุรกิจของคู่ค้าที่ประสบปัญหาจากการที่โรค COVID-19 ทำให้ต้องระงับการดำเนินงานและชะลอการส่งชิ้นส่วน

ผู้มีส่วนร่วมบริจาคให้กองทุนนี้ได้แก่ Samsung Electronics, Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics, Samsung SDI, Samsung SDS และ C&T Corporation

ประสานงานกับโปรแกรมกองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุน win-win และกองทุนสนับสนุนทางการเงินสำหรับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อไปแล้ว ซัมซุงวางแผนที่จะใช้เงินทุนดำเนินการมูลค่า 1 ล้านล้านวอน เพื่อให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำแก่คู่ค้า และให้การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับรายการสินค้าที่ซื้อไปแล้วของพวกเขา ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 1.6 ล้านล้านวอนในเดือนกุมภาพันธ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Samsung Electronics จะให้ความช่วยเหลือสำหรับต้นทุนทางโลจิสติกส์ตามจำนวนเงินที่ชำระจริง เมื่อคู่ค้าเลือกขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อการจัดหาวัสดุเร่งด่วน

หากคู่ค้ากระจายช่องทางการจัดซื้อสำหรับการส่งมอบวัตถุดิบและวัสดุรองแบบหลายช่องทาง Samsung Electronics จะลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติและลดระยะเวลาในการดำเนินการ ในขณะที่ให้คำปรึกษาแก่พวกเขา

นอกจากนี้ Samsung Electronics ยังแบ่งปันข้อมูลศุลกากรกับบริการโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งมอบวัสดุของคู่ค้า นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คู่ค้าใช้เส้นทางอ้อมหรือค้นหาช่องทางส่งมอบอื่นๆ นอกเหนือจากช่องทางที่มีอยู่เดิม

Samsung Electronics แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ China เพิ่มเติม รวมถึงแนวทางของรัฐบาล China และสถานะปัจจุบันของการขนส่งและการผ่านพิธีการศุลกากรใน Chinaจีน นอกจากนี้เรายังเผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันและการจัดการโรคติดเชื้อ ซึ่งประกอบด้วยเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพ มาตรการเชิงป้องกัน และการป้องกันการแพร่กระจายโรคอีกด้วย

สำหรับคู่ค้าใน China เรายังจัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิให้อีกด้วย

และ Samsung Electronics ยังจัดตั้ง "ศูนย์บริการคู่ค้า" เพื่อรับฟังเสียงคู่ค้าที่ประสบปัญหาอีกด้วย

Samsung จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนแก่คู่ค้าในกรณีที่จำเป็น

[ หมายเหตุ ]

□ กองทุน win-win

Samsung Group ได้จัดโปรแกรมให้เงินทุนสนับสนุน win-win ซึ่งเริ่มต้นจาก Samsung Electronics ในปี 2010 กองทุน win-win มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่คู่ค้าของ Samsung ที่ต้องการหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนด้านอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทย่อยของซัมซุง รวมถึง Samsung Electronics, Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics, Samsung SDI, Samsung SDS, Samsung Heavy Industries และ C&T Corporation ได้ระดมทุนเป็นจำนวนถึง 2.4 พันล้านวอนเกาหลี เพื่อคู่ค้าหลัก คู่ค้ารอง และคู่ค้าขั้นที่สาม

□ กองทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อไปแล้ว

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา Samsung Electronics และ Samsung Display ได้เสนอเงินทุนจำนวน 1 ล้านล้านวอนสำหรับการชำระค่าสินค้าซื้อ กองทุนสนับสนุนทางการเงินสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อไปแล้ว เป็นโปรแกรมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยสำหรับคู่ค้าหลักและคู่ค้ารองที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้างช่วงสำหรับสินค้าที่ซื้อเป็นเงินสดภายใน 30 วัน เราช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของคู่ค้าด้วยการให้สินเชื่อแก่คู่ค้าหลักและคู่ค้ารองโดยปราศจากดอกเบี้ยนานถึง 2 ปี

Latest News