Với khẩu hiệu “Together for Tomorrow - Enabling People”,
chúng tôi mong muốn thúc đẩy thế hệ trẻ khai phóng được tiềm năng và tiên phong trong việc mang tới thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Các dự án giáo dục đem đến những cơ hội học tập bình đẳng và
có chất lượng cho thế hệ trẻ.

Tấm nhìn

Together for Tomorrow!
Enabling People

Chủ đề

Đào tạo vì thế
hệ tương lai

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Hỗ trợ thế hệ trẻ khai phá tiềm năng bản thân, từ đó kiến tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng
Mang trong mình những tiềm năng vô hạn, thế hệ trẻ sẵn sàng chinh phục tương lai với những cải tiến có thể thay đổi thế giới. Tại Samsung, chúng tôi tin rằng giáo dục sẽ là chìa khoá để khai phá và bồi dưỡng những hạt giống tương lai, tạo nên thế hệ của những người làm điều không thể.

Giá Trị Cốt Lõi

Tập trung cho phát triển con người
Con người và sự đồng thịnh vượng là trọng tâm trong triết lý hoạt động của Samsung. Chúng tôi không ngừng theo đuổi những phát minh sáng tạo nhằm mang lại lợi ích và sự phồn vinh cho tất cả mọi người.

Điều Chúng Tôi Làm

Tiếp sức và hỗ trợ thế hệ tương lai thông qua giáo dục
Những phát kiến chỉ thật sự ý nghĩa khi chúng góp phần dựng xây thế giới tốt đẹp hơn. Thế hệ trẻ cần sự chủ động và sáng tạo hơn để tìm ra các giải pháp mới thay vì đi theo lối mòn xưa cũ. Đó là lí do chúng tôi nỗ lực không ngừng để hỗ trợ cho sự phát triển giáo dục toàn cầu.

Thông qua sự hợp tác cùng chính phủ và các tổ chức khác nhau trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Samsung cung cấp và hỗ trợ các chương trình giáo dục trên toàn thế giới.

Lịch Sử

50 năm qua, Samsung luôn đi đầu trong những phát kiến đổi mới. 50 năm tiếp theo, tương lai nằm trong tay của những tài năng thế hệ trẻ. Samsung sẽ luôn bên cạnh và đồng hành, để cùng nhau, chúng ta kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Báo Cáo

Báo cáo thường niên về CSR (SR)

Tải về báo cáo Phát Triển Bền Vững của chúng tôi tại đây.

2020
Tải về
EN KR
2021
Tải về
EN KR
2022
Tải về
EN KR
2023
Tải về
EN KR