Samsung Solve for Tomorrow

การแข่งขันเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

"มุ่งสร้างวิสัยทัศน์และตระหนักถึงการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขความท้าทายและความเสี่ยงที่ชุมชนเผชิญอยู่ได้"

Samsung Solve for Tomorrow เป็นการแข่งขันเชิง STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่คิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นทักษะการแก้ปัญหาพร้อมไปกับการส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกที่เยาวชนจะมีต่อสังคมของเรา การแข่งขันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมจัดการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นและสร้างนวัตกรรมที่เห็นผลจริงเพื่อช่วยปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น ในระหว่างการแข่งขันเรามุ่งหวังที่จะสร้างทักษะด้านอื่นๆให้แก่นักเรียนนอกเหนือจากทักษะทางด้านเทคนิค เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

การแข่งขัน Samsung Solve for Tomorrow แบ่งการแก้ปัญหาเป็น 3 ระดับ คือวางกรอบใหม่ สร้างโครงการ และทำให้เกิดขึ้นจริง ผู้เข้าแข่งขันที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้าย จะได้รับโอกาสให้นำเสนอโครงการในชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะรางวัลเทคโนโลยีของ Samsung นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในปี 2010 การแข่งขัน Solve for Tomorrow ได้ขยายการดำเนินงานออกไปใน 33 ประเทศทั่วโลกรวมถึงเกาหลี ในแต่ละประเทศพนักงานของ Samsung อาสาเข้ามาให้คำแนะนำโครงการ และให้ความรู้จากความชำนาญงาน ร่วมแข่งขันไปด้วยกันกับนักเรียน

ระบบล็อกเกอร์ดิจิทัลเพื่อช่วยให้คนไร้บ้านมีโอกาสกลับคืนสู่สังคม

เมล็ดพันธุ์ของแนวคิดเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม

อเล็กซ์ คอนเวย์ จากสหราชอาณาจักรใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินทางท่องยุโรปกับเพื่อนๆ พวกเขามักเจอคนไร้บ้านจำนวนมาก เขาสังเกตเห็นคนไร้บ้านต้องพกข้าวของจำนวนมากติดตัวขณะเดินทางไปมา การเห็นความลำบากของเหล่าคนไร้บ้านทำให้อเล็กซ์คิดหาทางออกให้พวกเขาเหล่านี้

แปลงแนวคิดไปสู่ก้าวต่อไป

อเล็กซ์คิดว่าการหาสถานที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของน่าจะช่วยให้คนไร้บ้านมีอิสระมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจลงมือทำโครงการ “Project Dignity” ขึ้นมา โครงการนี้คือการจัดสรรล็อกเกอร์ริมถนนสำหรับคนไร้บ้าน ผู้เชี่ยวชาญจากหลากสาขามาทำหน้าที่เป็นครูเลี้ยงให้กับอเล็กซ์และให้คำแนะนำที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น ความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยงช่วยให้อเล็กซ์พัฒนาล็อกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับแอปซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับงานใกล้บ้าน ประกาศที่พักว่าง และแผนการแจกอาหารได้ เป็นต้น

ชุมชนให้การสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น

Project Dignity ของอเล็กซ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในโครงการ Solve for Tomorrow ของสหราชอาณาจักร รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจำนวนมากต่างให้ความสนใจแนวคิดของเขา ในตอนนี้อเล็กซ์กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงของอังกฤษที่ชื่อ Digital Catapult และ Samsung เพื่อพัฒนาล็อกเกอร์ดิจิทัลรุ่นต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่ง ตอนนี้อเล็กซ์กำลังรอการติดตั้งล็อกเกอร์ชุดแรกในลอนดอนอยู่
1/3

ทุกอย่างเริ่มต้นจากการคิดเชิงวิพากษ์

ไฟไหม้ส่วนใหญ่ในแคลิฟอร์เนียเกิดมาจากเนินเขาที่แห้งซึ่งรายล้อมพื้นที่ชานเมือง ประกอบกับการแจ้งข่าวสารที่ล่าช้าไปยังสถานีดับเพลิง ดังนั้น นักเรียนกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนมัธยมปลายโดเฮอร์ตีแวลเลย์จึงพยายามหาทางป้องกันไฟป่าเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งเมื่อพวกเขาทำการติดต่อกรมดับเพลิงแล้ว พวกเขาค้นพบว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการรับข้อมูลสภาพอากาศมีราคาที่แพงมาก แต่กลับทำงานได้อย่างไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร

ร่วมกันเพื่อหาทางออก

ในขณะที่เหล่านักเรียนพยายามหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และเครือข่ายอยู่นั้น เหล่าครูของโรงเรียนมัธยมปลายโดเฮอร์ตีแวลเลย์ได้ให้การสนับสนุนทุกแง่มุม อาทิ มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในขณะที่เด็กๆ ทำการทดลอง ผลที่ได้ก็คือ เหล่านักเรียนสามารถสร้างเซนเซอร์ราคาถูกที่สามารถจำแนกความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิได้ เซนเซอร์ดังกล่าวยังสามารถระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการเกิดไฟไหม้ในบางพื้นที่และแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังสถานีดับเพลิงใกล้บ้านแต่เนิ่นๆ อีกด้วย

ปกป้องชุมชนของเรา

หากสามารถป้องกันไฟป่าได้ นั่นหมายความว่านักเรียนกลุ่มนี้สามารถช่วยให้รัฐแคลิฟอร์เนียประหยัดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปกับโครงสร้างพื้นฐานได้ ยิ่งไปกว่านั้น เหล่านักเรียนยังสามารถช่วยชีวิตได้อีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสัตว์และพืชด้วย “เราภูมิใจในตัวเองอย่างมากที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากไฟป่าลงไปได้อย่างมาก”