Tiếp Sức Cho
Thế Hệ Tương Lai

Bằng đột phá công nghệ và những cải tiến sáng tạo, chúng tôi đồng hành cùng thế hệ trẻ để cùng nhau kiến tạo nên tương lai tốt đẹp hơn, cho mọi người.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Tạo cơ hội sẻ chia các ý tưởng có khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích các giải pháp công nghệ sáng tạo mang đến những đổi thay tích cực cho cộng đồng.

Colombia,Solve for Tomorrow
Ý,Samsung Innovation Campus
South Korea,Kkot-dongnae School

Hoạt động của Samsung trên toàn thế giới

Với trách nhiệm là công dân toàn cầu, Samsung không ngừng nỗ lực mang đến những phát kiến công nghệ đột phá giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề quan trọng, riêng biệt đang tồn đọng tại từng địa phương cụ thể. Qua đó, nhân rộng sức ảnh hưởng đến các công ty và tổ chức địa phương khác, để cùng nhau, xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn.