Samsung Innovation Campus

บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้นำในอนาคต

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Samsung Innovation Campus คือ หลักสูตรพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับโลก

โดยฝึกให้เยาวชนมีทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอนาคต

การศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน

Samsung Innovation Campus มอบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เยาวชนที่กำลังจะก้าวสู่หนทางอาชีพในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาทักษะของตนเอง

Samsung Innovation Campus พยายามให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น โครงการฯ จึงวางแผนสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายและการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจากการเรียนรู้

โครงการฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้มีทักษะทางสังคมพร้อมกับทักษะด้านเทคนิค นอกจากจะมีเครื่องมือสำหรับจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วพวกเขาจะเติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้อีกด้วย

Samsung Innovation Campus ได้กำหนดคำจำกัดความของเทคโนโลยีหลักในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ว่าหมายถึงเทคโนโลยี 5 ประเภท ได้แก่ AI, IoT, Big Data, ระบบ Cloud, Platform บนมือถือ และสอนนักเรียนด้วย “หลักสูตรแกนกลาง” ที่ช่วยให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐาน รวมถึงหลักสูตรสำหรับเทคโนโลยีทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับ 'การเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม' สำหรับประเทศที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาด้านเทคนิคด้วย

เด็กอัจริยะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ฟรี
สำหรับอาสาสมัครที่รักงานบริการสังคม

ผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดในการประกวด
Samsung IT School

Samsung IT School ประเทศรัสเซีย จะมีการจัดประกวดแข่งขันนำเสนอโครงการกันในช่วงสุดท้ายก่อนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกชั้นปีการศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 600 ชิ้น และคัดเลือกเพียง 15 โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขัน โดยในรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่กรุงมอสโก ผู้จัดการหลักสูตรและนักเรียนจะเป็นผู้ตัดสินผลงานทั้ง 15 โครงการ เพื่อเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และในปีนี้ผู้ชนะคือ เด็กนักเรียนระดับชั้น เกรด 6 และเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดด้วย

ความหลงใหลในการเรียนด้าน IT

Dmitri เป็นนักเรียนอาศัยอยู่ที่คาลินินกราด ประเทศรัสเซีย เนื่องจากเขามีประสบการณ์ด้าน IT มาตลอดตั้งแต่ยังเด็ก เขาจึงโน้มน้าวให้ผู้จัดการหลักสูตรอนุญาตให้เขาสมัครเข้าเรียนที่ Samsung IT School ซึ่งปกติจะรับเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น เกรด 9 ถึงเกรด 11 แม้ว่า Dmitri จะเรียนอยู่เกรด 6 แต่ก็ได้รับโอกาสเพื่อสอบเข้า Samsung IT School และสามารถสอบผ่านจนได้เข้าร่วมหลักสูตร Dmitri ต้องเรียนอย่างหนัก ซึ่งต่อมาผลงานเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการในช่วงจบหลักสูตรโครงการ

มีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

Dmitri ได้พัฒนาแพลตฟอร์มฟรีเพื่อเป็นช่องทางระหว่างศูนย์อาสาสมัครชุมชนกับผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร โดยผู้สมัครสามารถอัปโหลดโปรไฟล์เพื่อหางานอาสาสมัครที่เหมาะสมกับความชอบและความสนใจของตนเอง ศูนย์อาสาสมัครก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีแบ่งปันความรู้และทักษะของตน ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้มีการใช้งานในหลายองค์กร รวมไปถึงศูนย์ความปลอดภัยของสตรีในคาลินินกราด บ้านเกิดของ Dmitri
1/3

'หลักสูตรการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม' หลักสูตรแรกในประเทศไทย

หลักสูตร การเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม ของ Samsung Innovation Campus ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรได้พัฒนาโครงการที่ช่วยโลก โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตร "ผมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจากครูที่นี่ ครูสอนเทคนิคใหม่ๆ ให้เรานำไปประยุกต์ใช้ แถมยังสนุกกับการรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ด้วย ที่นี่ไม่มีความเครียด เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำโครงการ”

- ณภัทร พรหมพิบูล

ฉันจะพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือสังคม

Samsung Innovation Campus มอบเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลง หลังเลิกเรียน นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์การช่วยสังคม โดยใช้เนื้อหาความรู้จากการเขียนโค้ด นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทำชิ้นงาน โดยนำความรู้จากที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้จริง

เราทดลองด้วยตนเอง

"ผมได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของหลักสูตรนี้ ครูเพียงให้หัวข้อและแนวทางแก่เราเท่านั้น ไม่บอกว่าต้องทำอย่างไร ต้องเขียนโค้ดแบบไหน และต้องควบคุมบอร์ดอย่างไร เราทดลองด้วยตนเอง"

- พีระพันธ์ จิตต์สกุล