การเพิ่มศักยภาพ
ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

เราส่งเสริมคนหนุ่มสาวที่กำลังมุ่งหาแนวทางเพื่อสร้างสังคมที่มีความหลากหลาย
ให้โอกาสทุกคน และยั่งยืนมากขึ้น ผ่านเทคโนโลยี

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

สร้างโอกาสสำหรับการแบ่งปันความคิดและ
การแก้ปัญหา การไขว่คว้าโดยไม่สิ้นสุด
ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคม

โคลอมเบีย,Solve for Tomorrow
สิงคโปร์,Samsung Innovation Campus
South Korea,Kkot-dongnae School

ความริเริ่มของชุมชนของเราทั่วโลก

Samsung พยายามที่จะเป็นพลเมืองระดับโลกอย่างแท้จริงในแต่ละสถานที่ทั่วโลก ผ่านการริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดและปัญหาที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละชุมชน ขยายผลกระทบของมันให้ถึงขีดจำกัดสูงสุดผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทย่อยและองค์กรท้องถิ่น