Samsung Solve for Tomorrow

การแข่งขันเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

"มุ่งสร้างวิสัยทัศน์และตระหนักถึงการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขความท้าทายและความเสี่ยงที่ชุมชนเผชิญอยู่ได้"

Samsung Solve for Tomorrow เป็นการแข่งขันเชิง STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่คิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นทักษะการแก้ปัญหาพร้อมไปกับการส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกที่เยาวชนจะมีต่อสังคมของเรา การแข่งขันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมจัดการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นและสร้างนวัตกรรมที่เห็นผลจริงเพื่อช่วยปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น ในระหว่างการแข่งขันเรามุ่งหวังที่จะสร้างทักษะด้านอื่นๆให้แก่นักเรียนนอกเหนือจากทักษะทางด้านเทคนิค เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

จำนวนรวมทั่วโลก
ของนักเรียนจำแนกตามประเทศ
1,838,212
(เกณฑ์สะสมโดยประมาณในปี 2020)

การแข่งขัน Samsung Solve for Tomorrow แบ่งการแก้ปัญหาเป็น 3 ระดับ คือวางกรอบใหม่ สร้างโครงการ และทำให้เกิดขึ้นจริง ผู้เข้าแข่งขันที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้าย จะได้รับโอกาสให้นำเสนอโครงการในชั้นเรียนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะรางวัลเทคโนโลยีของ Samsung นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในปี 2010 การแข่งขัน Solve for Tomorrow ได้ขยายการดำเนินงานออกไปใน 22 ประเทศทั่วโลกรวมถึงเกาหลี ในแต่ละประเทศพนักงานของ Samsung อาสาเข้ามาให้คำแนะนำโครงการ และให้ความรู้จากความชำนาญงาน ร่วมแข่งขันไปด้วยกันกับนักเรียน

แนวคิดของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในเขตโรงเรียน

เราจะป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตโรงเรียนได้อย่างไร

เพื่อรับรองความปลอดภัยของนักเรียนที่นั่งรถโรงเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายที่บังคับให้รถยนต์ในเลนฝั่งตรงข้ามหยุดรถในทุกกรณี และห้ามรถคันที่อยู่ด้านหลังรถโรงเรียนขับแซงเมื่อรถโรงเรียนหยุดจอดที่สถานี อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่หลายคนไม่ปฏิบัติตามกฎนี้ บางครั้งก็นำไปสู่การเสียชีวิตของนักเรียนผู้บริสุทธิ์ นักเรียนที่โรงเรียนHolly Grove Middle School ในรัฐ North Carolina ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโรงเรียนขึ้นมา เมื่อพวกเขาเห็นเพื่อนเกือบโดนรถคันหนึ่งชนขณะกำลังเดินข้ามถนน

การพัฒนาระบบรถโรงเรียนอัจฉริยะ

แนวคิดของนักเรียนได้รับการแบ่งปันกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และผู้จัดการการจราจรในโรงเรียน เพื่อจะร่วมแรงกันช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา นักเรียนได้ทำการวิจัยและพบว่าป้ายรถเมล์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นทำงานไม่ถูกต้อง พวกเขาจึงเริ่มพัฒนาป้ายหยุดรถอัจฉริยะ ที่สามารถมองเห็นได้จากรถที่อยู่ห่างจากรถโรงเรียนถึง 120 เมตร

การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากชุมชนท้องถิ่น

ปัจจุบันระบบรถโรงเรียนอัจฉริยะ ได้มีการติดตั้งที่ป้ายรถเมล์ที่มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นบ่อยที่สุดโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากนายกเทศมนตรีและชาวบ้านในท้องถิ่น เป้าหมายของนักเรียนคือการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในเขตโรงเรียนให้น้อยกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้กำลังหารือกัน เพื่อขยายระบบไปใช้ทั่วทั้งเมือง และเพิ่มคุณสมบัติคำแนะนำด้วยเสียงสำหรับนักเรียนที่มีทัศนวิสัยต่ำ
1/3

แนวคิดจากเด็กสาวที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไป - มากกว่า 10% ของประชากรโลกต้องทุกข์ทรมานจากโรคนี้ และมันยังเป็นหนึ่งในโรคที่รักษายากที่สุดด้วย เมื่อเป็นโรคเบาหวาน ตับอ่อนจะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อีกต่อไป ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องใช้เข็มฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย อย่างไรก็ตามอินซูลินแบบพกพาซึ่งต้องฉีดตามเวลาที่กำหนด จะด้อยสภาพในอุณหภูมิสูงและจะสูญเสียประสิทธิภาพการรักษาที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ดังนั้น Valentina Avetta เด็กสาวชาวอาร์เจนตินาซึ่งเป็นโรคเบาหวานประเภท 1 จึงตัดสินใจพัฒนาวิธีที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของอินซูลินได้ด้วยสายตา

ก้าวแรกไปสู่ฝัน

Valentina ผู้มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด ได้ศึกษาโครงสร้างทางเคมีซึ่งเปลี่ยนสีได้ด้วยความร้อนและพัฒนาไมโครเซ็นเซอร์ร่วมกับเพื่อน ๆ ของเธอ เพื่อใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของอินซูลิน และเตือนผู้ใช้เมื่ออุณหภูมิของอินซูลินแบบพกพาสูงเกิน 30 องศา Valentina ทำความคิดของเธอให้เป็นจริงได้ผ่านการแข่งขัน Samsung Solve และเธอยังได้แบ่งปันประสบการณ์และอภิปรายเรื่องนวัตกรรมของเธอในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับงานวิจัยของเธอ

เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์

ตอนนี้ Valentina กำลังศึกษาวิศวกรรมชีวเวชในมหาวิทยาลัย เธอได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยเรื่องไมโครเซ็นเซอร์ต่อให้เสร็จสมบูรณ์ในห้องทดลองของมหาวิทยาลัย เธอยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ตัดสินของการแข่งขัน Samsung Solve 2019 ในอาร์เจนตินา และเป็นต้นแบบให้วัยรุ่นหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ